• Art. 35a. - Plan inwesty...
  24.04.2024

Ustawa o odpadach

Stan prawny aktualny na dzień: 24.04.2024

Dz.U.2023.0.1587 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Obserwuj akt

Art. 35a. odpady


Plan inwestycyjny

1.
Plan inwestycyjny określa potrzebną infrastrukturę dotyczącą odpadów komunalnych wraz z mocami przerobowymi, służącą zapobieganiu powstawaniu tych odpadów oraz gospodarowaniu tymi odpadami, zapewniającą osiągnięcie celów wyznaczonych w przepisach, o których mowa w art. 35 zakres planów gospodarki odpadami ust. 8.
2.
Plan inwestycyjny zawiera w szczególności:
1)
wskazanie planowanych inwestycji;
2)
oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz wskazanie źródeł ich finansowania;
3)
harmonogram realizacji planowanych inwestycji.
3.
Projekt planu inwestycyjnego podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu.
4.
Plan inwestycyjny stanowi załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
Art. 35a. Plan inwestycyjny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...