• Art. 37. - Aktualizacja ...
  13.04.2024

Ustawa o odpadach

Stan prawny aktualny na dzień: 13.04.2024

Dz.U.2023.0.1587 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Obserwuj akt

Art. 37. odpady


Aktualizacja planów gospodarki odpadami

1.
Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat.
1a.
Aktualizacja polega na zmianie planu gospodarki odpadami co najmniej w zakresie wskazanym w art. 35 zakres planów gospodarki odpadami ust. 1, 3 i 4 i art. 35a plan inwestycyjny ust. 1 i 2 albo na uchwaleniu nowego planu gospodarki odpadami.
1b.
Plany gospodarki odpadami mogą być zmieniane między aktualizacjami w zakresie innym niż wskazany w ust. 1a.
2.
Zarząd województwa przedkłada projekt zaktualizowanego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w celu uchwalenia, sejmikowi województwa, nie później niż na miesiąc przed upływem terminu jego aktualizacji.
3.
Przepisy art. 36 uchwalanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami, krajowy plan gospodarki odpadami i art. 36a współpraca organów przy opracowywaniu projektu KPZPO stosuje się odpowiednio do aktualizacji planów gospodarki odpadami, o której mowa w ust. 1, oraz do zmian planów gospodarki odpadami, o których mowa w ust. 1b.
4.
Sześcioletni okres, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia uchwalenia ostatniej aktualizacji planu gospodarki odpadami, o której mowa w ust. 1a.
Art. 37. Aktualizacja planów gospodarki odpadami - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...