• Art. 8. o opł. skar. - Ui...
  25.02.2024

Ustawa o opłacie skarbowej

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2023.0.2111 t.j. - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Art. 8. o opł. skarb..


Uiszczanie i pobór opłaty skarbowej

1.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.
2.
Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.
3.
Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 czynności podlegające opłacie skarbowej, ust. 2, dokonują adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty.
4.
Adnotacji, o której mowa w ust. 3, nie dokonuje się w przypadku, gdy dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 czynności niepodlegające opłacie ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 3 czynności nie podlegające opłacie skarbowej na skutek podlegania na mocy innych przepisów innym opłatom lub zwolnienia od nich lub art. 3a zwolnienie z opłaty skarbowej czynności dokonanych na podstawie zgłoszenia lub wniosku przekazanych za pośrednictwem polskiego konsula lub czynności dokonanych przez konsula.
5.
Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą składać w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządowej albo podmiocie, o którym mowa w art. 1 czynności podlegające opłacie skarbowej, ust. 2, uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Sąd, organ administracji rządowej lub samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 czynności podlegające opłacie skarbowej, ust. 2, może, w razie wątpliwości, żądać przedłożenia oryginału dowodu zapłaty.
Art. 8. Uiszczanie i pobór opłaty skarbowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 8 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...