• Art. 33. - Wręczanie odz...
  03.10.2023

Ustawa o orderach i odznaczeniach

Stan prawny aktualny na dzień: 03.10.2023

Dz.U.2023.0.2053 t.j. - Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach

Art. 33. ord. i odzn.


Wręczanie odznak orderów i odznaczeń

1.
Odznaki orderów i odznaczeń wręcza Prezydent.
2.
Odznaki orderów i odznaczeń w imieniu Prezydenta mogą wręczać osoby uprawnione do występowania do Prezydenta z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń oraz ich zastępcy, a także:
1)
w Siłach Zbrojnych - dowódcy upoważnieni przez Ministra Obrony Narodowej, a w czasie wojny przez Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
za granicą - kierownicy polskich przedstawicielstw dyplomatycznych oraz kierownicy urzędów konsularnych.
2a.
Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta mogą wręczać: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
3.
Prezydent może upoważnić inne osoby do wręczania odznak orderów i odznaczeń w jego imieniu.
Art. 33. Wręczanie odznak orderów i odznaczeń - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...