• Ustawa o orderach i odzna...
  22.07.2024

Ustawa o orderach i odznaczeniach

Stan prawny aktualny na dzień: 22.07.2024

Dz.U.2023.0.2053 t.j. - Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach

Rozdział 6. Pozbawienie orderów i odznaczeń

1.
Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderów i odznaczeń na wniosek Kapituł Orderów, organów wymienionych w art. 2 właściwość organów w sprawie nadawania orderów i odznaczeń, ust. 2 i 3 oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy, a w przypadku pozbawienia orderu - po zasięgnięciu opinii odpowiedniej Kapituły, w razie stwierdzenia, że:
1)
nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo
2)
odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia.
2.
Decyzja o pozbawieniu może dotyczyć wszystkich lub tylko niektórych orderów i odznaczeń.
3.
Postanowienia Prezydenta w sprawie pozbawienia orderu lub odznaczenia są publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...