• Ustawa o orderach i odzna...
  21.05.2024

Ustawa o orderach i odznaczeniach

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2023.0.2053 t.j. - Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach

Rozdział 7. Przepisy szczególne i końcowe

Państwo ma wyłączne prawo wyrobu odznak orderów i odznaczeń. Prawo to wykonuje jednostka gospodarcza określona przez Kancelarię Prezydenta.
Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą - Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy.


----------
[Ustawa została ogłoszona 08.12.1992 r. - Dz.U. z 1992 r. poz. 450]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...