• Art. 15. - Wydanie zezwo...
  20.04.2024

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.930 t.j. - Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Art. 15. fundusze emeryt.


Wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu

1.
Komisja Nadzoru Finansowego, działająca na podstawie odrębnych przepisów, zwana dalej "organem nadzoru", wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zezwolenie jest równoznaczne z zatwierdzeniem statutu funduszu.
2.
Organ nadzoru odmawia zezwolenia, jeżeli:
1)
wniosek i dołączone do niego dokumenty nie spełniają warunków określonych w ustawie;
2)
statut funduszu nie zabezpiecza należycie interesów członków funduszu;
3)
osoby, o których mowa w art. 14 załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu ust. 1 pkt 4 i 5, nie dają rękojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
3.
W przypadku udzielenia zezwolenia na utworzenie pracowniczego funduszu, organ nadzoru zawiadamia Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych o udzieleniu tego zezwolenia, dołączając informację o jego treści.
Art. 15. Wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...