• Art. 153a. - Informacja ...
  26.09.2022

Art. 153a. fundusze emeryt.


Informacja o zawarciu umowy powierzenia zarządzania aktywami funduszu w ramach działalności lokacyjnej poza granicami kraju

1.
Fundusz niezwłocznie informuje organ nadzoru o zawarciu umowy, o której mowa w art. 153 powierzanie zarządzania aktywami funduszu w ramach działalności lokacyjnej poza granicami kraju ust. 3, lub jej zmianie.
2.
Organ nadzoru może wezwać fundusz do pozyskania od podmiotu, któremu powierzono wykonywanie zarządzania aktywami, informacji i dokumentów dotyczących wykonywania umowy, o której mowa w art. 153 powierzanie zarządzania aktywami funduszu w ramach działalności lokacyjnej poza granicami kraju ust. 3. Organ nadzoru określa w wezwaniu termin na przekazanie informacji i dokumentów.
3.
Organ nadzoru, w drodze decyzji administracyjnej, może nakazać funduszowi zmianę albo rozwiązanie umowy, o której mowa w art. 153 powierzanie zarządzania aktywami funduszu w ramach działalności lokacyjnej poza granicami kraju ust. 3, jeżeli:
1)
nie są spełnione wymogi określone w przepisach prawa lub statucie funduszu, warunkujące powierzenie zarządzania aktywami funduszu emerytalnego poza granicami kraju, lub
2)
realizacja umowy narusza interes członków funduszu.
4.
Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Art. 153a. Informacja o zawarciu umowy powierzenia zarząd... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...