• Art. 204g. - Zakres prot...
  06.10.2022

Art. 204g. fundusze emeryt.


Zakres protokołu kontroli

1.
Osoba przeprowadzająca kontrolę jest obowiązana z dokonanych czynności sporządzić i podpisać protokół kontroli. Protokół podpisuje kontrolowany przedsiębiorca albo podmiot, albo osoba upoważniona do ich reprezentowania.
2.
Protokół zawiera w szczególności:
1)
firmę i adres kontrolowanego przedsiębiorcy albo nazwę i siedzibę kontrolowanego podmiotu;
2)
imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolujących;
3)
wskazanie osoby kierującej kontrolą;
4)
numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
5)
imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia oraz udzielających informacji w toku kontroli;
6)
określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
7)
opis dokonanych czynności oraz ustalenia stanu faktycznego;
8)
wzmiankę o poinformowaniu podmiotu kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach, przez pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
9)
wykaz załączników z podaniem nazwy każdego załącznika;
10)
datę i miejsce sporządzenia protokołu.
Art. 204g. Zakres protokołu kontroli - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...