• Art. 59. - Zezwolenie na...
  22.09.2023

Art. 59. fundusze emeryt.


Zezwolenie na powołanie członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa, odmowa lub cofnięcie zezwolenia

1.
Zezwolenia organu nadzoru wymaga powołanie członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa, chyba że powołanie dotyczy osób, które pełniły funkcje w tych organach w poprzedniej kadencji.
1a.
Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli przedstawione osoby nie spełniają wymogów określonych w ustawie.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do członków rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa wybieranych przez członków pracowniczego funduszu.
3.
Organ nadzoru cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, osobom, które przestały spełniać wymogi określone:
1)
w art. 41 wymogi wobec członka zarządu towarzystwa ust. 1 pkt 1, 2 lub 5 dla członków zarządu towarzystwa;
2)
w art. 44 wymogi wobec członków rady nadzorczej towarzystwa ust. 1 dla członków rady nadzorczej towarzystwa.
4.
Organ nadzoru cofa zezwolenie członkom zarządu powszechnego towarzystwa, także gdy odmówią oni złożenia oświadczenia majątkowego, o którym mowa w art. 41a oświadczenia członków zarządu powszechnego towarzystwa o stanie majątkowym, albo gdy pomimo pisemnego wezwania organu nadzoru nie złożą tego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
5.
Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się również do członków zarządu i rady nadzorczej pierwszej kadencji.
Art. 59. Zezwolenie na powołanie członków zarządu i rady ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...