• Art. 78d. - Połączenie f...
  14.04.2024

Art. 78d. fundusze emeryt.


Połączenie funduszy zdefiniowanej daty

1.
Połączenie funduszy następuje przez przeniesienie majątku funduszu przejmowanego do istniejącego funduszu przejmującego oraz przydzielenie członkom funduszu przejmowanego jednostek rozrachunkowych funduszu przejmującego w zamian za jednostki rozrachunkowe funduszu przejmowanego.
2.
Przydział, o którym mowa w art. 78c czynności towarzystwa po ogłoszeniu zamiaru połączenia funduszy zdefiniowanej daty ust. 1 pkt 1, następuje przez wpisanie do rejestru członków funduszu przejmującego członków funduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych im jednostek rozrachunkowych funduszu przejmującego.
3.
Od dnia przydziału, o którym mowa w art. 78c czynności towarzystwa po ogłoszeniu zamiaru połączenia funduszy zdefiniowanej daty ust. 1 pkt 1, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę rozrachunkową funduszu przejmującego ustala się z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu przejmowanego.
4.
Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się, w przypadku gdy postanowienie sądu odmawiające wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru stanie się prawomocne.
5.
Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa w art. 78c czynności towarzystwa po ogłoszeniu zamiaru połączenia funduszy zdefiniowanej daty ust. 1 pkt 1, nie mogą być potrącane opłaty.
Art. 78d. Połączenie funduszy zdefiniowanej daty - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...