• Art. 78g. - Dostosowanie...
  14.04.2024

Art. 78g. fundusze emeryt.


Dostosowanie przez fundusz przejmujący stanu aktywów do wymagań określonych w przepisach prawa

Fundusz przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 78e skutki wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy emerytalnych, dostosowuje stan swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, do przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz do zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dla funduszy inwestycyjnych otwartych, w przepisach art 116a–116b tej ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 116d rozporządzenie w sprawie zasad działania specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego tej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego oraz w statucie funduszu.
Art. 78g. Dostosowanie przez fundusz przejmujący stanu ak... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...