• Ustawa o organizacji i fu...
  18.05.2024

Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2023.0.930 t.j. - Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Rozdział 24. Przepisy przejściowe i końcowe

Porównania: 1
Przy powoływaniu członków Komitetu Doradczego Urzędu Nadzoru na pierwszą kadencję Prezes Rady Ministrów określa, którzy z członków są powoływani na 2, 4 oraz 6 lat.
Porównania: 1
Do dnia 15 lutego 1999 r. jest zabronione prowadzenie działalności akwizycyjnej, w tym reklamowej, na rzecz otwartych funduszy emerytalnych oraz wykonywanie czynności akwizycyjnych na rzecz tych funduszy.
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r., z wyjątkiem:
1)
art 199-214 i art. 230 przepis przejściowy, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 1998 r.;
2)
art 1-60, art. 92 działalność akwizycyjna na rzecz otwartego funduszu emerytalnego-94, art. 152 powierzanie zarządzania aktywami pracowniczego funduszu pracowniczego, art 157-164, art. 197 wymogi w zakresie rozpowszechniania informacji o funduszu lub towarzystwie, art 215-222 i art. 230a przepis przejściowy, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 1998 r.;
3)
art 81-85, art. 90 właściwość organów w sprawach o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy a tymi funduszami, art. 98 rachunek członka funduszu i art 189-190, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 1999 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 20.11.1997 r. - Dz. U. z .1997 r. poz. 934]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...