• Art. 22h. - Uprawnienia ...
  14.04.2024

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2024.0.416 t.j. - Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Obserwuj akt

Art. 22h. inspekcja sanit.


Uprawnienia organów Wojskowej Inspekcji Sanitarnej

Organy, o których mowa w art. 22b organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej ust. 1, w związku z wykonywaniem zadań, mają prawo do:
1)
wstępu o każdej porze do obiektów:
a) jednostek i podmiotów określonych w art. 22a Wojskowa Inspekcja Sanitarna ust. 1 oraz do środków transportu, uzbrojenia i sprzętu wojskowego znajdujących się w dyspozycji tych jednostek i podmiotów, a także na okręty Marynarki Wojennej, w tym do pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,
b) zajmowanych przez żołnierzy wojsk obcych i ich personel cywilny przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemieszczających się przez to terytorium,
c) będących w trakcie budowy prowadzonej na terenie jednostek i podmiotów określonych w art. 22a Wojskowa Inspekcja Sanitarna ust. 1;
2)
żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;
3)
żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych niezbędnych w dochodzeniu epidemiologicznym lub do ustalenia wykroczeń związanych ze stanem higienicznym;
4)
pobierania nieodpłatnie próbek do badań;
5)
nakazania, w drodze decyzji, usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień higienicznych i zdrowotnych;
6)
wydania niezbędnych ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego decyzji o unieruchomieniu lub wyłączeniu z eksploatacji obiektu, okrętu Marynarki Wojennej, zakładu pracy, jego części (stanowiska pracy lub urządzenia), środka transportu, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wycofaniu z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo o podjęciu lub zaprzestaniu innych działań, jeżeli naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia na terenie obiektów jednostek i podmiotów określonych w art. 22a Wojskowa Inspekcja Sanitarna ust. 1 lub obiektów określonych w pkt 1 lit. b, lub w stosunku do osób, o których mowa w art. 22a Wojskowa Inspekcja Sanitarna ust. 2, przy czym decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
7)
stosowania środków, o których mowa w art. 29 postępowanie zabezpieczające.
Art. 22h. Uprawnienia organów Wojskowej Inspekcji Sanitarnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...