• Ustawa o planowaniu i zag...
  21.02.2024

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2023.0.977 t.j. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozdział 4. Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym

Orzeczenia: 4 Przypisy: 1
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje współpracę transgraniczną i przygraniczną w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Orzeczenia: 2 Przypisy: 1
Orzeczenia: 9
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...