• Art. 10. pod. opłat. lok....
  18.04.2024

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.70 t.j. - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Art. 10. pod. opłat. lok.


Stawki podatku od środków transportowych

1.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:
1)
od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 676,20 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.028,00 zł,
c) powyżej 9 ton - 1.233,60 zł;
2)
od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych pkt 2 - 2.354,12 zł - z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy;
3)
od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych pkt 3 - 1.439,20 zł;
4)
od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie - 1.819,56 zł,
b) powyżej 36 ton - 2.354,12 zł
- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy;
5)
od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych pkt 5 - 1.233,60 zł;
6)
od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie - 1.439,20 zł,
b) powyżej 36 ton - 1.819,56 zł
- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy;
7)
od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1918,50 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2425,51 zł.
2.
Przy określaniu stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.
3.
Jeżeli górna granica stawki podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy.
Art. 10. Stawki podatku od środków transportowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 31 Porównania: 1 Przypisy: 7
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...