• Art. 19a. - Składanie de...
  17.04.2024

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.70 t.j. - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Art. 19a. pod. opłat. lok.


Składanie deklaracji na opłatę reklamową

1.
Deklaracje na opłatę reklamową, o których mowa w art. 19 stawki opłat lokalnych, zasady ich poboru i płatności pkt 5, mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2.
Rada gminy określi, w drodze uchwały:
1)
sposób przesyłania deklaracji, o których mowa w art. 19 stawki opłat lokalnych, zasady ich poboru i płatności pkt 5, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
2)
rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje, o których mowa w art. 19 stawki opłat lokalnych, zasady ich poboru i płatności pkt 5
– uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tych deklaracjach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
3.
Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia deklaracji na opłatę reklamową za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Art. 19a. Składanie deklaracji na opłatę reklamową - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...