• Art. 20d. pod. opłat. lok...
  17.04.2024

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.70 t.j. - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Art. 20d. pod. opłat. lok.


Przepisy końcowe

1.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki udzielania zwolnień stanowiących pomoc publiczną, o których mowa w:
1)
art. 7 budowle i grunty zwolnione od podatku od nieruchomości ust. 3,
2)
art. 12 zwolnienia od podatku od środków transportowych ust. 4
- mając na uwadze zapewnienie zgodności udzielania pomocy z warunkami dopuszczalności tej pomocy określonymi w przepisach Unii Europejskiej.
2.
Projekt uchwały rady gminy przewidujący udzielanie pomocy publicznej, który nie uwzględnia warunków określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie ust. 1, podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, chyba że projekt ten przewiduje:
1)
udzielanie pomocy w ramach wyłączeń grupowych;
2)
udzielanie pomocy de minimis.
Art. 20d. Przepisy końcowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...