• Art. 138s. - Rozporządze...
  18.05.2024

Ustawa o podatku akcyzowym

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2023.0.1542 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Art. 138s. pod. akcyz.


Rozporządzenie w sprawie ewidencji, ksiąg kontroli i innych dokumentacji

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach, o których mowa w art. 138a ewidencja wyrobów akcyzowych składu podatkowego ust. 1, art. 138b ewidencja wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu, art. 138c ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, art 138e–138g i art. 138l ewidencja podatkowych znaków akcyzy, oraz protokołach, o których mowa w art. 138m protokoły zniszczenia, utraty i uszkodzenia ust. 1,
2)
sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 138a ewidencja wyrobów akcyzowych składu podatkowego ust. 1, art. 138b ewidencja wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu, art. 138c ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, art 138e–138l,
3)
wzory protokołów, o których mowa w art. 138m protokoły zniszczenia, utraty i uszkodzenia ust. 1 pkt 2–4,
4)
rodzaje dokumentacji, o których mowa w art. 138d księgi kontroli nad produkcją, obrotem i zużyciem alkoholu etylowego ust. 1 i art. 138o dokumentowanie czynności w zakresie produkcji piwa lub wina, szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tych dokumentacjach, a także sposób ich prowadzenia
5)
(uchylony)
– uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej kontroli nad wyrobami akcyzowymi oraz wydanymi znakami akcyzy, a także właściwego poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych i funkcjonowania zwolnień od akcyzy.
Art. 138s. Rozporządzenie w sprawie ewidencji, ksiąg kont... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...