• Art. 155. pod. akcyz. - ...
  24.04.2024

Art. 155. pod. akcyz.


Uznanie za podmiot zarejestrowany i przesłanki obowiązku rejestracji

1.
Podmiot zarejestrowany na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 168 utrata mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, uznaje się za podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 16 zgłoszenie rejestracyjne, bez konieczności potwierdzania tej okoliczności przez właściwego naczelnika urzędu celnego.
2.
Podatnik prowadzący działalność w zakresie wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawką akcyzy, zarejestrowany przed dniem wejścia w życie ustawy, podlega z urzędu wykreśleniu z rejestru przez właściwego naczelnika urzędu celnego.
3.
Podmiot niepodlegający obowiązkowi złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 168 utrata mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, a podlegający takiemu obowiązkowi na podstawie art. 16 zgłoszenie rejestracyjne ust. 1, jest obowiązany dopełnić tego obowiązku w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
4.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 89 stawki akcyzy na wyroby energetyczne ust. 2, w dniu wejścia w życie ustawy, niebędący podmiotem zarejestrowanym w trybie art. 16 zgłoszenie rejestracyjne ust. 1, jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu celnego, w celu ustalenia dopuszczalnych norm zużycia, o których mowa w art. 85 ustalanie norm ubytków i zużycia wyrobów akcyzowych ust. 2 pkt 2.
5.
Powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, nie musi dokonywać podmiot, który był podmiotem zarejestrowanym na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 168 utrata mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym.
Art. 155. Uznanie za podmiot zarejestrowany i przesłanki ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...