• Art. 163b. - Stosowanie ...
  23.04.2024

Art. 163b. pod. akcyz.


Stosowanie do stawek akcyzy na wyroby energetyczne przepisu rozporządzeniem Komisji (EU)

1.
W okresie stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 zwrot akcyzy z tytułu opodatkowania samochodu osobowego i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) do stawek określonych w art. 89 stawki akcyzy na wyroby energetyczne ust. 1 pkt 12 lit. aa i b stosuje się przepis art. 44 tego rozporządzenia.
2.
Stawek określonych w art. 89 stawki akcyzy na wyroby energetyczne ust. 1 pkt 12 lit. aa i b nie stosuje się w przypadku podmiotu:
1)
na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym;
2)
znajdującego się w trudnej sytuacji, o której mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, stosuje się stawkę określoną odpowiednio w art. 89 stawki akcyzy na wyroby energetyczne ust. 1 pkt 12 lit. a albo c.
Art. 163b. Stosowanie do stawek akcyzy na wyroby energety... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...