• Art. 20. pod. akcyz. - R...
  02.10.2023

Ustawa o podatku akcyzowym

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.1542 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Art. 20. pod. akcyz.


Rozporządzenie w sprawie wzorów zgłoszeń rejestracyjnych

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w:
1)
zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 16 zgłoszenie rejestracyjne,
2)
zgłoszeniach, o których mowa w art. 19 zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2 - wraz z niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność zapewniania organom podatkowym informacji o podatnikach lub podmiotach dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych oraz umożliwienia monitorowania wykorzystania wyrobów akcyzowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
Art. 20. Rozporządzenie w sprawie wzorów zgłoszeń rejestr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...