• Art. 24e. - Kwartalne de...
  30.05.2024

Art. 24e. pod. akcyz.


Kwartalne deklaracje podatkowe w zakresie wyrobów akcyzowych

1.
W zakresie wyrobów akcyzowych:
1)
objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 zwolnienia od podatku akcyzowego ust. 3,
2)
wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy
– podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.
1a.
W przypadku gdy podatnik jest obowiązany do wykazania w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 obowiązki podatnika ust. 1 i 2, art. 21a obowiązki podatnika wyrobów węglowych ust. 1, art. 24 obowiązek składania deklaracji przez podatnika w przypadku energii elektrycznej, art. 24a obowiązki podatnika akcyzy w przypadku suszu tytoniowego i art. 24b obowiązki podatnika akcyzy w przypadku wyrobów gazowych ust. 1, również wyrobów, o których mowa w ust. 1, nie składa deklaracji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 21a obowiązki podatnika wyrobów węglowych ust. 1a.
1b.
Deklaracji, o której mowa w ust. 1, nie składa:
1)
podmiot, o którym mowa w art. 16 zgłoszenie rejestracyjne ust. 7a pkt 1, w zakresie zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez ten podmiot z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości;
2)
zużywający podmiot gospodarczy w zakresie zużycia wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy.
2.
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, nie składają deklaracji podatkowych.
Art. 24e. Kwartalne deklaracje podatkowe w zakresie wyrob... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...