• Art. 38. pod. akcyz. - R...
  19.06.2024

Ustawa o podatku akcyzowym

Stan prawny aktualny na dzień: 19.06.2024

Dz.U.2023.0.1542 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Art. 38. pod. akcyz.


Rozporządzenie w sprawie dokumentów dostawy, warunków zwolnień

1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
środki skażające, o których mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 4 pkt 2, ich ilość oraz warunki stosowania
4)
(uchylony)
– uwzględniając konieczność zapewnienia skutecznego funkcjonowania zwolnień od akcyzy, właściwej kontroli oraz przepływu informacji dotyczących wyrobów zwolnionych od akcyzy i wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
dodatkowe warunki i tryb stosowania zwolnień, o których mowa w art. 30 zwolnienia od podatku akcyzowego, art. 31a zwolnienia od akcyzy i art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie, w szczególności w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania uprawnienia do stosowania zwolnień,
2)
sytuacje, w których do zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione niektóre warunki albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 31a zwolnienia od akcyzy ust. 3 oraz art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 3,5,6, 12 lub 13
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
- uwzględniając specyfikę obrotu wyrobami akcyzowymi objętymi zwolnieniem oraz konieczność zapewnienia właściwej kontroli stosowania zwolnień od akcyzy.
Art. 38. Rozporządzenie w sprawie dokumentów dostawy, war... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 27 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...