• Art. 39. pod. akcyz. - P...
  17.04.2024

Ustawa o podatku akcyzowym

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.1542 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Art. 39. pod. akcyz.


Przesłanki zwolnienia od akcyzy przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych

1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zwolnienia od akcyzy w przypadku, gdy:
1)
uzasadnia to ważny interes związany z bezpieczeństwem publicznym, obronnością państwa, bezpieczeństwem paliwowym państwa lub ochroną środowiska,
2)
wynika to z przepisów prawa Unii Europejskiej,
3)
wynika to z umów międzynarodowych,
4)
wynika to z konieczności uniknięcia wielokrotnego opodatkowania wyrobów akcyzowych,
5)
na podstawie przepisów prawa celnego wyroby akcyzowe są zwolnione od należności celnych przywozowych
- określając szczegółowy zakres oraz warunki i tryb ich stosowania, uwzględniając specyfikę obrotu zwolnionymi wyrobami akcyzowymi oraz konieczność zapewnienia właściwej kontroli.
2.
Zwolnienia od akcyzy mogą być:
1)
całkowite albo częściowe;
2)
realizowane przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy;
3)
wprowadzane ze względu na przeznaczenie, ilość lub sposób produkcji.
3.
W przypadku zwolnienia od akcyzy realizowanego przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego określa, w drodze decyzji, wysokość kwoty zwrotu akcyzy.
Art. 39. Przesłanki zwolnienia od akcyzy przez ministra w... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 21 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...