• Art. 43. pod. akcyz. - R...
  21.05.2024

Art. 43. pod. akcyz.


Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zwrotu akcyzy

1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
6)
szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 42 tryb zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy ust. 4 i 8.
7)
(uchylony)
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględni:
1)
(uchylony)
2)
konieczność skutecznego funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcyzy;
3)
(uchylony)
4)
konieczność zapewnienia przepływu informacji dotyczących przemieszczanych wyrobów akcyzowych;
4a)
konieczność prawidłowego określenia kwot zwracanej akcyzy;
5)
przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie akcyzy.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, które dane pozostawione do decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej umieszcza się obowiązkowo w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD, uwzględniając przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
Art. 43. Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zwrotu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...