• Art. 46a. - Przemieszcza...
  15.04.2024

Art. 46a. pod. akcyz.


Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy odbywa się z użyciem Systemu na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD, jeżeli:
1)
wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie są przemieszczane:
a) ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego,
b) od podmiotu pośredniczącego do składu podatkowego, w celu zwrotu,
c) ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego,
d) od podmiotu zużywającego do składu podatkowego, w celu zwrotu,
e) od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego,
f) od podmiotu zużywającego do podmiotu pośredniczącego, w celu zwrotu,
g) od zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 3 pkt 5, do podmiotu zużywającego,
h) od zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 3 pkt 5a, do podmiotu pośredniczącego - w przypadku wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 1 pkt 2,
i) ze składu podatkowego do podmiotu prowadzącego miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych - w przypadku, o którym mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 4 pkt 1a,
j) od podmiotu posiadającego alkohol etylowy stanowiący odpad do składu podatkowego - w przypadku, o którym mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 4 pkt 5,
k) z miejsca importu do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego prowadzącego działalność gospodarczą;
2)
wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, są przemieszczane na terytorium kraju:
a) ze składu podatkowego do zużywającego podmiotu gospodarczego,
b) od zużywającego podmiotu gospodarczego do składu podatkowego, również w celu zwrotu,
c) od zarejestrowanego odbiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 89 stawki akcyzy na wyroby energetyczne ust. 2 pkt 5 - do zużywającego podmiotu gospodarczego,
d) z miejsca importu do zużywającego podmiotu gospodarczego,
e) od zużywającego podmiotu gospodarczego do sprzedawcy z terytorium państwa trzeciego, w celu zwrotu, jeżeli ich wyprowadzenie poza terytorium Unii Europejskiej następuje przez urząd celno-skarbowy znajdujący się na terytorium kraju.
Art. 46a. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...