• Art. 66. pod. akcyz. - R...
  05.06.2023

Ustawa o podatku akcyzowym

Stan prawny aktualny na dzień: 05.06.2023

Dz.U.2022.0.143 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Art. 66. pod. akcyz.


Rozporządzenie w sprawie wniosku o złożenie zabezpieczenia ryczałtowego

1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego,
2)
szczegółowy sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego,
3)
szczegółowy sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego, w tym:
a) sposób ustalania stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego oraz odnotowywania jego obciążenia i zwolnienia z obciążenia kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać,
b) sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego przy wykorzystaniu Systemu,
4)
szczegółowy sposób objęcia zabezpieczeniem akcyzowym wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o którym mowa w art. 32 zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie ust. 5 pkt 1,
5)
sposób i częstotliwość aktualizacji zabezpieczenia generalnego, o której mowa w art. 65 zabezpieczenie generalne ust. 6
– uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia należności akcyzowych oraz opłaty paliwowej.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
inne niż określone w art. 63 obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego ust. 4 przypadki, w których zobowiązania podatkowe podmiotów, o których mowa w art. 63 obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego ust. 1, oraz opłaty paliwowe, do których zapłaty są lub mogą być obowiązane te podmioty, mogą być, na ich wniosek, objęte zabezpieczeniem akcyzowym osoby trzeciej, za zgodą tej osoby,
2)
inne niż określone w art. 65 zabezpieczenie generalne ust. 8 przypadki, w których może być złożone zabezpieczenie ryczałtowe,
3)
przypadki, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego niż określony w ustawie, oraz określić ten poziom,
4)
szczegółowe warunki odnotowywania przez podmiot, o którym mowa w art. 65 zabezpieczenie generalne ust. 7b, obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, a także zwalniania go z tego obciążenia,
5)
szczegółowy sposób odnotowywania przez podmiot, o którym mowa w art. 65 zabezpieczenie generalne ust. 7b, obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, a także zwalniania go z tego obciążenia,
6)
przypadki, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego oraz kwotą opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać
– uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia należności akcyzowych oraz opłaty paliwowej, zapewnienia sprawnego stosowania zabezpieczeń akcyzowych, a także uproszczenia obrotu wyrobami akcyzowymi.
Art. 66. Rozporządzenie w sprawie wniosku o złożenie zabe... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...