• Art. 67. pod. akcyz. - F...
  29.03.2023

Ustawa o podatku akcyzowym

Stan prawny aktualny na dzień: 29.03.2023

Dz.U.2022.0.143 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Art. 67. pod. akcyz.


Forma zabezpieczenia akcyzowego

1.
Zabezpieczenie akcyzowe może zostać złożone w formie:
1)
depozytu w gotówce;
2)
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
3)
czeku potwierdzonego przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447);
4)
weksla własnego;
5)
innego dokumentu mającego wartość płatniczą;
6)
hipoteki na nieruchomości.
2.
Zabezpieczenie akcyzowe obowiązuje na całym terytorium Unii Europejskiej.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób i miejsce składania zabezpieczenia akcyzowego,
2)
rodzaje innych dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane jako zabezpieczenie akcyzowe,
3)
sposób dokonania potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego,
4)
wzory druków służących do potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego
– uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w akcyzie oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.
Art. 67. Forma zabezpieczenia akcyzowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...