• Art. 84a. - Warunki ciąg...
  22.05.2024

Art. 84a. pod. akcyz.


Warunki ciągłości obowiązywania decyzji i zezwoleń akcyzowych posiadanych przez zmarłego przedsiębiorcę

W przypadku przedsiębiorstwa w spadku nie wygasają decyzje ani zezwolenia akcyzowe, o których mowa w art. 20a wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych ust. 4, art. 64 zwolnienie składu podatkowego ze złożenia zabezpieczenia akcyzowego ust. 3, art. 65 zabezpieczenie generalne ust. 8 oraz art. 84 zmiana, wydanie, cofnięcie lub odmowa wydania zezwolenia ust. 1, które posiadał zmarły przedsiębiorca, jeżeli:
1)
zarząd sukcesyjny został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, który posiadał decyzję lub zezwolenie akcyzowe;
2)
po śmierci przedsiębiorcy, który posiadał decyzję lub zezwolenie akcyzowe, zostanie zapewniona ciągłość zarządu sukcesyjnego;
3)
przedsiębiorstwo w spadku, zarządca sukcesyjny, następcy zmarłego przedsiębiorcy oraz małżonek zmarłego przedsiębiorcy spełniają warunki określone w art. 84b działalność przedsiębiorstwa w spadku na podstawie zezwolenia akcyzowego posiadanego przez zmarłego przedsiębiorcę–84d;
4)
zarządca sukcesyjny złoży, w terminie 7 dni od dnia śmierci przedsiębiorcy, wniosek o zmianę decyzji lub zezwolenia akcyzowego, poprzez dodanie do dotychczasowej nazwy posiadacza decyzji lub zezwolenia oznaczenia „w spadku”;
5)
zmarły przedsiębiorca posiadał miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju – w przypadku decyzji, o których mowa w art. 20a wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych ust. 4.
Art. 84a. Warunki ciągłości obowiązywania decyzji i zezwo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...