• Ustawa o podatku akcyzowy...
  15.07.2024

Ustawa o podatku akcyzowym

Stan prawny aktualny na dzień: 15.07.2024

Dz.U.2023.0.1542 t.j. - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Rozdział 3. Przepisy końcowe

Traci moc ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 257, z późn. zm. ).
Orzeczenia: 18 Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 12.01.2009 r. - Dz.U. z 2009 r. poz. 11]
Orzeczenia: 18 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...