• Art. 15. pod. dochod. fiz...
  29.09.2023

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.2647 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 15. pod. doch.od osób fi


Ustalanie przychodu z działów specjalnych produkcji rolnej

1.
Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychód z działalności gospodarczej, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14 przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychód z działalności gospodarczej. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych.
Art. 15. Ustalanie przychodu z działów specjalnych produk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 90 Interpretacje: 23 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...