• Art. 23d. pod. dochod. fi...
  02.10.2023

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.2647 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 23d. pod. doch.od osób fi


Skutek przeniesienia własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na osobę trzecią

1.
Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 23b uznanie opłat z tytułu używania środków za przychód finansującego ust. 1, finansujący przenosi na osobę trzecią własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem tej umowy, oraz wypłaca korzystającemu z tytułu spłaty ich wartości uzgodnioną kwotę - przy określaniu przychodu ze sprzedaży i kosztu jego uzyskania stosuje się przepisy art. 14 przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychód z działalności gospodarczej, art. 19 przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, art. 22 wykaz kosztów uzyskania przychodów i art. 23 definicja negatywna kosztów uzyskania przychodów.
2.
Kwota wypłacona korzystającemu, w przypadku określonym w ust. 1, stanowi koszt uzyskania przychodów finansującego w dniu zapłaty do wysokości różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością netto a hipotetyczną wartością netto.
3.
Kwota otrzymana przez korzystającego, w przypadku określonym w ust. 1, stanowi jego przychód w dniu jej otrzymania.
Art. 23d. Skutek przeniesienia własności środków trwałych... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...