• Art. 23h. pod. dochod. fi...
  12.07.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 12.07.2024

Dz.U.2024.0.226 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 23h. pod. doch.od osób fi


Skutek niezaliczenia opłat ustalonych w umowie leasingu do przychodów i jednocześnie kosztów i przeniesienie środków na osobę trzecią

1.
Jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 23f wyłączenie opłat z przychodów finansującego ust. 1, i po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na osobę trzecią własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem umowy, oraz wypłaca korzystającemu z tytułu spłaty ich wartości uzgodnioną kwotę:
1)
przy określaniu przychodu ze sprzedaży stosuje się przepisy, o których mowa w art. 14 przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychód z działalności gospodarczej i art. 19 przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych;
2)
do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych przez finansującego na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedmiot umowy; kosztem są jednak te wydatki pomniejszone o spłatę wartości początkowej, o której mowa w art. 23a katalog pojęć używanych w rozdziale pkt 7.
2.
Kwota wypłacona korzystającemu stanowi koszt uzyskania przychodów finansującego i jest przychodem korzystającego w dniu jej otrzymania.
Art. 23h. Skutek niezaliczenia opłat ustalonych w umowie ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...