• Art. 23k. pod. dochod. fi...
  30.09.2023

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2022.0.2647 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 23k. pod. doch.od osób fi


Skutek przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności z tytułu opłat

1.
Jeżeli finansujący przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat, o których mowa w art. 23b uznanie opłat z tytułu używania środków za przychód finansującego ust. 1, a nie została przeniesiona na osobę trzecią własność przedmiotu umowy leasingu:
1)
do przychodów finansującego nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia wierzytelności;
2)
kosztem uzyskania przychodów finansującego jest zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, opłaty ponoszone przez korzystającego na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód finansującego w dniu wymagalności zapłaty.
Art. 23k. Skutek przeniesienia na osobę trzecią wierzytel... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...