• Art. 24b. pod. dochod. fi...
  22.02.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2022.0.2647 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 24b. pod. doch.od osób fi


Ustalenie dochodu w drodze oszacowania

1.
Jeżeli ustalenie dochodu (straty) w sposób przewidziany w art. 24 dochód z działalności gospodarczej i art. 24a obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów nie jest możliwe, dochód (stratę) ustala się w drodze oszacowania.
2.
W przypadku podatników niebędących podatnikami, o których mowa w art. 3 obowiązek podatkowy ust. 1 i 3, obowiązanych do prowadzenia ksiąg wymienionych w art. 24a obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, gdy określenie dochodu na podstawie tych ksiąg nie jest możliwe, dochód określa się w drodze oszacowania, z zastosowaniem wskaźnika dochodu w stosunku do przychodu w wysokości:
1)
5 % - z działalności w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego;
2)
10 % - z działalności budowlanej lub montażowej albo w zakresie usług transportowych;
3)
60 % - z działalności w zakresie pośrednictwa, jeżeli wynagrodzenie jest określone w formie prowizji;
4)
80 % - z działalności w zakresie usług adwokackich lub rzeczoznawstwa;
5)
20 % - z pozostałych źródeł przychodów.
3.
Przez działalność w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników niebędących podatnikami, o których mowa w art. 3 obowiązek podatkowy ust. 1 i 3, rozumie się odpłatne zbycie towarów polskim odbiorcom bez względu na miejsce zawarcia umowy.
4.
Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, zawarta z krajem, na terytorium którego podatnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stanowi inaczej.
Art. 24b. Ustalenie dochodu w drodze oszacowania - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Interpretacje: 2 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...