• Art. 30p. - Odpowiednie ...
  18.04.2024

Art. 30p. pod. doch.od osób fi


Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do członka rodziny podatnika podlegającego opodatkowaniu ryczałtem

1.
Do członka rodziny podatnika podlegającego opodatkowaniu ryczałtem przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio, przy czym:
1)
ryczałt od przychodów zagranicznych uzyskanych przez członka rodziny podatnika wynosi 100 000 zł za rok podatkowy;
2)
członek rodziny podatnika nie jest obowiązany do ponoszenia wydatków, o których mowa w art. 30m obowiązek ponoszenia wydatków na wzrost gospodarczy, oświatę, kulturę i sport ust. 1;
3)
członek rodziny podatnika traci prawo opodatkowania ryczałtem również z dniem utraty prawa do opodatkowania ryczałtem przez podatnika zgodnie z art. 30o utrata prawa do opodatkowania ryczałtem podatnika przenoszącego miejsce zamieszkania na terytorium RP;
4)
w przypadku śmierci podatnika lub utraty statusu członka rodziny podatnika, począwszy od roku podatkowego następującego bezpośrednio po roku podatkowym, w którym okoliczności te wystąpiły:
a) ryczałt od przychodów zagranicznych uzyskanych przez członka rodziny podatnika wynosi 200 000 zł za rok podatkowy,
b) członek rodziny podatnika jest obowiązany do ponoszenia wydatków, o których mowa w art. 30m obowiązek ponoszenia wydatków na wzrost gospodarczy, oświatę, kulturę i sport ust. 1.
2.
Przez członka rodziny podatnika, o którym mowa w ust. 1, rozumie się małżonka oraz dziecko, o którym mowa w art. 27f odliczenie od podatku kwoty na małoletnie dziecko ust. 1.
Art. 30p. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do czło... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...