• Art. 31b. - Oświadczenie...
  28.02.2024

Art. 31b. pod. doch.od osób fi


Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o część kwoty zmniejszającej podatek

1.
W przypadkach, o których mowa w art. 32 wysokość pobieranych przez płatników miesięcznych zaliczek, art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 3, art. 35 podmioty obowiązane do poboru miesięcznych zaliczek jako płatnicy ust. 1 pkt 1–4 i 7–9 oraz art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 1, płatnik pomniejsza zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli podatnik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia.
2.
Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia podatnik może złożyć nie więcej niż trzem płatnikom.
3.
W oświadczeniu o stosowaniu pomniejszenia podatnik wskazuje, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:
1)
1/12 kwoty zmniejszającej podatek albo
2)
1/24 kwoty zmniejszającej podatek, albo
3)
1/36 kwoty zmniejszającej podatek.
4.
W przypadkach, o których mowa w art. 33 pobieranie zaliczek przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne, art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 2, art. 35 podmioty obowiązane do poboru miesięcznych zaliczek jako płatnicy ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 42e wypłata świadczeń przez komornika, płatnik pomniejsza zaliczkę o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, chyba że podatnik złoży temu płatnikowi oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, albo wniosek o rezygnację ze stosowania pomniejszenia.
5.
W przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika podatnik może złożyć oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia, jeżeli:
1)
łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz
2)
w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek, w tym również gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, o którym mowa w art. 31c wniosek podatnika o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.
6.
W przypadku uzyskiwania przez podatnika w danym miesiącu od tego samego płatnika przychodów z różnych tytułów płatnik stosuje do tych przychodów złożone oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia, przy czym łączna kwota pomniejszenia zastosowana w tym miesiącu przez tego płatnika nie może przekroczyć kwoty wskazanej w tym oświadczeniu.
Art. 31b. Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...