• Art. 41a. pod. dochod. fi...
  01.10.2023

Art. 41a. pod. doch.od osób fi


Stosowanie wyższej stawki na wniosek podatnika

Płatnicy, o których mowa w art 32-35 i art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 1, na wniosek podatnika obliczają i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej w skali, o której mowa w art. 27 skala podatkowa ust. 1, wyższą stawkę podatkową określoną w tej skali.
Art. 41a. Stosowanie wyższej stawki na wniosek podatnika - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...