• Art. 41b. pod. dochod. fi...
  30.09.2023

Art. 41b. pod. doch.od osób fi


Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek) płatnicy, o których mowa w art. 32 wysokość pobieranych przez płatników miesięcznych zaliczek, art. 33 pobieranie zaliczek przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne, art. 35 podmioty obowiązane do poboru miesięcznych zaliczek jako płatnicy i art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek, odejmują od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką).
Art. 41b. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Interpretacje: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...