• Art. 42f. - Obowiązki pr...
  20.06.2024

Art. 42f. pod. doch.od osób fi


Obowiązki przedsiębiorstwa w spadku

1.
W okresie, o którym mowa w art. 1a opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów przedsiębiorstwa w spadku ust. 2 pkt 1 albo 2, za płatnika, o którym mowa w art. 32 wysokość pobieranych przez płatników miesięcznych zaliczek, art. 35 podmioty obowiązane do poboru miesięcznych zaliczek jako płatnicy ust. 1 pkt 9 i art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek, uznaje się przedsiębiorstwo w spadku.
2.
W okresie, o którym mowa w art. 1a opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów przedsiębiorstwa w spadku ust. 2 pkt 1 albo 2, na przedsiębiorstwie w spadku ciążą również obowiązki określone w art. 42a informacja o wysokości przychodów.
3.
Obowiązki przedsiębiorstwa w spadku wykonuje zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego braku – osoby, o których mowa w art. 14 uprawnienie do zarządzania przedsiębiorstwem w spadku do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego lub wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego ustawy o zarządzie sukcesyjnym, dokonujące czynności, o których mowa w art. 13 zarząd przedsiębiorstwem w spadku do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego lub wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego tej ustawy.
4.
W składanych deklaracjach i informacjach uwzględnia się kwoty dotyczące wypłaconych należności oraz dokonanych świadczeń od początku roku podatkowego, w tym należności i świadczenia wypłacone lub dokonane od otwarcia spadku.
5.
Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się, w przypadku gdy zmarły przedsiębiorca był wspólnikiem spółki cywilnej.
6.
Za dzień zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 38 terminy przekazania zaliczek przez płatników ust. 1b oraz art. 42g termin przesyłania rocznych obliczeń podatku i informacji urzędowi skarbowemu i płatnikowi ust. 2, uważa się dzień, o którym mowa w art. 1a opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów przedsiębiorstwa w spadku ust. 2 pkt 1 albo 2.
7.
Urzędem skarbowym właściwym dla przedsiębiorstwa w spadku jest urząd skarbowy, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy wykonuje swoje zadania.
Art. 42f. Obowiązki przedsiębiorstwa w spadku - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...