• Art. 45b. pod. dochod. fi...
  16.04.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2024.0.226 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 45b. pod. doch.od osób fi


Udostępnianie w BIP wzorów dokumentów podatkowych

1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ustalone wzory:
1)
deklaracji, o których mowa w art. 30da podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków ust. 14, art. 30h danina solidarnościowa ust. 4, art. 38 terminy przekazania zaliczek przez płatników ust. 1a, art. 42 termin przekazania składek przez prowadzących działalność gospodarczą i ich obowiązki informacyjne ust. 1a, art. 42e wypłata świadczeń przez komornika ust. 5 oraz art. 43 obowiązek składania deklaracji przez podatników osiągających dochody z działów specjalnych ust. 1;
2)
informacji, o których mowa w art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 46, art. 26ha odliczenie od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną lub oświatę ust. 10, art. 30dg informacja o wartości rynkowej składnika majątku określonej przez inne państwo UE ust. 1, art. 35 podmioty obowiązane do poboru miesięcznych zaliczek jako płatnicy ust. 6, art. 39 przekazanie imiennych informacji urzędowi skarbowemu ust. 1 i 3, art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 4i, art. 42 termin przekazania składek przez prowadzących działalność gospodarczą i ich obowiązki informacyjne ust. 2, art. 42a informacja o wysokości przychodów ust. 1, art. 42e wypłata świadczeń przez komornika ust. 6 oraz art. 52jb przepisy przejściowe ust. 7;
3)
oświadczeń i wniosków, o których mowa w art. 30j podleganie opodatkowaniu ryczałtem od przychodów zagranicznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium RP ust. 1 pkt 1, art. 30o utrata prawa do opodatkowania ryczałtem podatnika przenoszącego miejsce zamieszkania na terytorium RP pkt 1, art. 31b oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o część kwoty zmniejszającej podatek ust. 1, art. 32 wysokość pobieranych przez płatników miesięcznych zaliczek ust. 3 i 6–8, art. 41 prowadzący działalność gospodarczą jako płatnicy składek ust. 11 oraz art. 45c możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji ust. 3a;
4)
rocznego obliczenia podatku oraz informacji, o których mowa w art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 7 i 8;
5)
zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1–1aa.
2.
Wzory, o których mowa w ust. 1, zawierają pozycje umożliwiające prawidłowe wykonanie obowiązku przez obowiązanych do ich złożenia, w tym:
1)
nazwę, symbol oraz wariant formularza;
2)
dane identyfikacyjne;
3)
objaśnienia co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania formularza.
Art. 45b. Udostępnianie w BIP wzorów dokumentów podatkowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Interpretacje: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...