• Art. 52k. - Obniżenie do...
  05.02.2023

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 05.02.2023

Dz.U.2022.0.2647 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 52k. pod. doch.od osób fi


Obniżenie dochodu lub przychodu z działalności gospodarczej za rok 2019 r. o stratę z powodu COVID-19

1.
Podatnicy, którzy z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”:
1)
ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
2)
uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności
– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.
2.
Przez łączne przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 skala podatkowa ust. 1 i art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
3.
W celu dokonania obniżenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r., o którym mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, lub art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
4.
Strata nieodliczona na podstawie ust. 1 podlega odliczeniu na podstawie art. 9 zakres opodatkowania dochodów ust. 3 albo art. 11 przychody z nieodpłatnych świadczeń ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Art. 52k. Obniżenie dochodu lub przychodu z działalności ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...