• Art. 52v. - Przekazanie ...
  05.02.2023

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 05.02.2023

Dz.U.2022.0.2647 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 52v. pod. doch.od osób fi


Przekazanie kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego przez naczelnika urzędu skarbowego

1.
Kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego, o której mowa w art. 45c możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w:
1)
zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.;
2)
oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji ust. 3a, złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r.
2.
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, do kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazywanej na podstawie wniosku lub oświadczenia wypełnionego w terminach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 45c możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji.
3.
Jeżeli podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne obliczenie podatku będącego podatkiem należnym za 2019 r. na podstawie art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 9, nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ podatkowy przekazuje kwotę w wysokości 1% tego podatku organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał we wniosku zawartym w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 termin i tryb składania zeznania podatkowego ust. 1, korekcie tego zeznania, albo w oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji ust. 3a, złożonych za 2018 r.
4.
Przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 45c możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji ust. 3a, sporządzonego za 2019 r. przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego. Przepisy art. 45c możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji stosuje się odpowiednio.
Art. 52v. Przekazanie kwoty na rzecz organizacji pożytku ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...