• Art. 52w. - Prawo do zmn...
  05.02.2023

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 05.02.2023

Dz.U.2022.0.2647 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 52w. pod. doch.od osób fi


Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy w 2020 r.

1.
W roku podatkowym, w którym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, zmniejszenia, o którym mowa w art. 44 podmioty obowiązane do wpłaty zaliczki bez wezwania ust. 17 pkt 1 oraz art. 26i zmniejszenie lub zwiększenie podstawy obliczenia podatku ust. 1 pkt 1, albo zwiększenia, o którym mowa w art. 26i zmniejszenie lub zwiększenie podstawy obliczenia podatku ust. 2 pkt 1, dokonuje się począwszy od odpowiednio okresu rozliczeniowego lub roku podatkowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do końca okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.
2.
Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o której mowa w art. 44 podmioty obowiązane do wpłaty zaliczki bez wezwania ust. 6b, mogą zmniejszyć zaliczkę, o której mowa w art. 44 podmioty obowiązane do wpłaty zaliczki bez wezwania ust. 6i, należną za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, o:
1)
17% wartości wierzytelności, o której mowa w ust. 1 – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 skala podatkowa ust. 1 albo
2)
19% wartości wierzytelności, o której mowa w ust. 1 – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.
3.
Jeżeli wartość zmniejszenia zaliczki należnej przysługującego na podstawie ust. 2 jest wyższa od tej zaliczki, o nieodliczoną wartość zmniejsza się zaliczki należne za kolejne miesiące.
4.
Zmniejszenia na podstawie ust. 2 lub 3 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki, określonego w art. 44 podmioty obowiązane do wpłaty zaliczki bez wezwania ust. 6, wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
5.
Podatnik, który dokonał zmniejszenia na podstawie ust. 2 lub 3, jest obowiązany do zwiększenia o dokonane odliczenie zaliczki należnej w 2020 r. za miesiąc, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.
6.
Przepisy ust. 2–5 stosuje się do wierzytelności, o których mowa w art. 26i zmniejszenie lub zwiększenie podstawy obliczenia podatku ust. 9, 10, 13 i 18.
7.
Przepisy ust. 1–3 stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19.
Art. 52w. Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego pods... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...