• Ustawa o podatku dochodow...
  16.06.2024

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.06.2024

Dz.U.2024.0.226 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. poz. 147 , z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 9 Interpretacje: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. poz. 77, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 3 Interpretacje: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. poz. 267, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Interpretacje: 1 Porównania: 1
W ustawie z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1990 r. poz. 343): (zmiany pominięte)
Porównania: 1
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1991 r. poz. 216): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
W ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 201) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte)
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...