• Art. 16o. - Prawo do zal...
  02.10.2023

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.2587 t.j. - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 16o. pod. dochod. od os.


Prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów podlegających podwójnemu opodatkowaniu

1.
Podatnikowi, o którym mowa w art. 3 obowiązek podatkowy a miejsce siedziby podatnika ust. 1 i 2, nie przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów podlegających podwójnemu odliczeniu, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1)
podwójne odliczenie zostało dokonane przez podmioty powiązane lub w ramach uzgodnienia strukturalnego;
2)
Rzeczpospolita Polska jest państwem:
a) inwestora albo
b) płatnika – w przypadku gdy państwo inwestora inne niż Rzeczpospolita Polska nie wyłączyło prawa do odliczenia tych kosztów.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podwójnemu odliczeniu odpowiada podwójnie wykazany w bieżącym lub kolejnym okresie rozliczeniowym dochód (przychód) w państwie inwestora i państwie płatnika.
Art. 16o. Prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przych... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...