• Art. 24l. - Rozporządzen...
  25.09.2021

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2021

Dz.U.2020.0.1406 t.j. - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 24l. pod. dochod. od os.


Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji i informacji

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1)
deklaracji, o której mowa w art. 24f opodatkowanie podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków ust. 12,
2)
informacji, o której mowa w art. 24j informacja o wysokości rynkowej składnika majątku określonej w państwie UE ust. 1
– wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania oraz niezbędnymi pouczeniami, mając na uwadze umożliwienie identyfikacji urzędu skarbowego, identyfikacji podatnika, zastosowanej metody wyceny wartości rynkowej oraz poprawne obliczenie podatku przez podatnika.
Art. 24l. Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji i in... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...