• Art. 28c. - Objaśnienie ...
  23.09.2023

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.09.2023

Dz.U.2022.0.2587 t.j. - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 28c. pod. dochod. od os.


Objaśnienie pojęć rozdziału

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1)
podmiotach powiązanych - oznacza to podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a objaśnienie pojęć rozdziału ust. 1 pkt 4, przy czym wielkość udziałów i praw, o których mowa w art. 11a objaśnienie pojęć rozdziału ust. 2 pkt 1 lit. a-c, wynosi, z zastrzeżeniem art. 28j warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ust. 1 pkt 2 lit. g, co najmniej 5%;
2)
podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto - oznacza to podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, o których mowa w przepisach o rachunkowości;
2a)
przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale roku kalendarzowego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
3)
wyniku finansowym netto - oznacza to wynik finansowy netto ustalany na podstawie przepisów o rachunkowości;
4)
zysku (stracie) netto - oznacza to zysk (stratę) netto ustalany na podstawie przepisów o rachunkowości;
5)
rozdysponowanym dochodzie z tytułu zysku netto – oznacza to część dochodu z tytułu zysku netto, która została przeznaczona do dystrybucji w jakiejkolwiek formie, w tym do wypłaty wspólnikom, na pokrycie strat powstałych w okresie innym niż okres opodatkowania ryczałtem, na wypłatę wynagrodzeń związanych z udziałami, na podwyższenie kapitału zakładowego.
Art. 28c. Objaśnienie pojęć rozdziału - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...