• Art. 28h. - Wyłączenie s...
  22.07.2024

Art. 28h. pod. dochod. od os.


Wyłączenie stosowania niektórych przepisów o stawkach podatku

1.
Podatnik opodatkowany ryczałtem nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 19 wysokość podatku, art. 24b podatek dochodowy od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, art. 24ca minimalny podatek dochodowy i art. 24d opodatkowanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
2.
Do podatnika opodatkowanego ryczałtem przepisy rozdziału 3a stosuje się odpowiednio, przy czym kwoty niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów lub zaliczane do dochodów (przychodów) na podstawie art. 16o prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów podlegających podwójnemu opodatkowaniu ust. 1, art. 16p wyłączenie prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów podlegających odliczeniu bez opodatkowania ust. 1 i 2, art. 16q odpowiednie stosowanie przepisów do kosztów bezpośrednio lub pośrednio służących finansowaniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, art. 16r wyłączenie prawa do zaliczenia strat do kosztów uzyskania przychodów lub do pomniejszenia o straty dochodów (przychodów), art. 16t rozbieżność w kwalifikacji struktur hybrydowych ust. 1 oraz art. 16u uznanie hybrydowego podmiotu za rezydenta podatkowego Rzeczypospolitej Polskiej ust. 2 uznaje się za dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.
3.
Podatnik, który zakończył opodatkowanie ryczałtem i osiągnął dochód z tytułu zysku netto oraz nie dokonał jednorazowego rozliczenia ryczałtu od tego dochodu w sposób, o którym mowa w art. 28t termin płatności ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych ust. 2, stosuje przepisy niniejszego rozdziału w zakresie rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto do dnia, w którym suma wszystkich należnych ryczałtów od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto osiągnie wartość odpowiadającą kwocie należnego ryczałtu od dochodu z tytułu zysku netto.
4.
W przypadku gdy podatnik po dniu poprzedzającym dzień rezygnacji z opodatkowania ryczałtem lub po dniu poprzedzającym dzień utraty prawa do tego opodatkowania dokona wypłaty zysku lub jego dystrybucji w jakiejkolwiek formie, na potrzeby stosowania ust. 3, w przypadku braku przeciwnego dowodu, przyjmuje się, że dochód z tytułu zysku netto, osiągnięty w okresie opodatkowania ryczałtem jest rozdysponowany w ostatniej kolejności.
Art. 28h. Wyłączenie stosowania niektórych przepisów o st... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...